วันที่ 19 -20 มิถุนายน 2566 สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2566 เข้าร่วม โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (to be number one) ณ หอประชุมมังคลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่บางพระ