คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) (1)
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP)
N
สนองพระราชดำริโดย
previous arrow
next arrow

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด

พิธีเปิดงาน ชลบุรีแฟร์ ปี 2567

| ข่าวประชาสัมพันธ์ | No Comments
วันที่ 11 มิถุนายน 2567 นางสาว…

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีพระชนมพรรษาครบ ๔๖ พรรษา

| ข่าวประชาสัมพันธ์ | No Comments
วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 สำนักงา…

ร่วมต้อนรับและลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

| ข่าวประชาสัมพันธ์ | No Comments
วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 🔶นางสาว…

กิจกรรมงานสงกรานต์ศรีมหาราชาและประเพณีกองข้าว ประจำปี 2567

| ข่าวประชาสัมพันธ์ | No Comments
วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ.25…
รูปกิจกรรม ทั้งหมด

กิจกรรมลงพื้นที่ คณะกรรมการติดตามประเมินผลชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

| รูปกิจกรรม | No Comments
วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 สำนักงา…

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2566 เข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (to be number one)

| รูปกิจกรรม | No Comments
วันที่ 19 -20 มิถุนายน 2566 สำ…

กิจกรรมการประชุมต้อนรับคณะกรรมการลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE

| รูปกิจกรรม | No Comments
วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 นางสาวน…

กิจกรรมทดสอบผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยน้ำตาลเงาะ

| รูปกิจกรรม | No Comments
วันที่ 23 - 24 เมษายน 2566 สำน…