bn2
N
สนองพระราชดำริโดย
previous arrow
next arrow

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด

งานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2566

| ข่าวประชาสัมพันธ์ | No Comments
วันที่ 13-15 กรกฎาคม 2566 ผู้ว…

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2566

| ข่าวประชาสัมพันธ์ | No Comments
วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 นางสาวน…

กิจกรรมหล่อแม่พิมพ์เทียนพรรษา โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา

| ข่าวประชาสัมพันธ์ | No Comments
วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 นางสาวน…

อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างและขยายเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

| ข่าวประชาสัมพันธ์ | No Comments
วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 นางสาวน้…
รูปกิจกรรม ทั้งหมด

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2566 เข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (to be number one)

| รูปกิจกรรม | No Comments
วันที่ 19 -20 มิถุนายน 2566 สำ…

กิจกรรมการประชุมต้อนรับคณะกรรมการลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE

| รูปกิจกรรม | No Comments
วันที่ 24 พฤษภาคม 256 นางสาวน้…

กิจกรรมทดสอบผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยน้ำตาลเงาะ

| รูปกิจกรรม | No Comments
วันที่ 23 - 24 เมษายน 2566 สำน…

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและสืบสานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

| รูปกิจกรรม | No Comments
วันที่ 31 มีนาคม 2566 สำนักงาน…