สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
43 ม.6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
อาคารสรรพวิชญ์บริการ (ตึกอธิการบดี) ชั้น 4
โทรศัพท์ :  033-136-099 ต่อ 1017
E-mail: orip@rmutto.ac.th