มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี จังหวัด จันทบุรี
ดำเนินการปลูกรักษาทรัพยากรพันธุ์ไม้ อยู่ระหว่างดำเนินการ

วิทยาเขตจันทบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี
ดำเนินการปลูกรักษาทรัพยากรพันธุ์ไม้ อยู่ระหว่างดำเนินการ

พื้นที่บางพระ