วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เข้าร่วมโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีพระชนมพรรษาครบ 46 พรรษา ณ หอประชุมมังคลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
กิจกรรมประกอบด้วย พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม กล่าวถวายราชสดุดี และร่วมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติเบื้องหน้าสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์ตามหน้าที่พลเมืองที่ดี ในบริบทสถาบันอุดมศึกษาไทย