อัลบัมกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการ โครงการถ่ายทอดอบรมโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 
  รายละเอียดข่าว : ประชุมคณะกรรมการ โครงการถ่ายทอดอบรมโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
วันนี้ (3กันยายน2562) สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการอบรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ที่จะมีขึ้นในวันที่ 11กันยายน 2562 นี้
ในการนี้ นายศิริชัย สมแสน รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ให้เกียรติเป็นประธานกรรมการ
เปิดการประชุมการเตรียมความพร้อมโครงการอบรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ
ริ และหารือคณะกรรมการ การดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งสิ้น 11 ท่าน
ณ ห้องประชุมชลสุดา อาคารสรรพวิชญ์บริการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 

รูปกิจกรรมประชุมคณะกรรมการ โครงการถ่ายทอดอบรมโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ


โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
Copyright © 2016 Rajamangala University of Technology Tawan-ok. All rights reserved 
เลขที่ 43 ม. 6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 โทรศัพท์ 0-3835-8137,0-3835-8201 โทรสาร 0-3835-8140 
e-Mail : info@rmutto.ac.th