อัลบัมกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการปฎิบัติงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 2/2562

 
  รายละเอียดข่าว : ประชุมคณะกรรมการปฎิบัติงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 2/2562
วันพุธที่ 20 สิงหาคม 2562 สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จัดการประชุมคณะกรรมการปฎิบัติงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเนื่องมาจากพระราชดำริ
ครั้งที่ 2/2562
โดยร่วมกันหารือข้อเสนอโครงการตามแผนปฎิบัติงานสืบเนื่องการประชุมครั้งที่ 1/2562
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ประจำปีงบประมาณ 2564
ในการนี้ นายศิริชัย สมแสน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ให้เกียรติในการเปิดการประชุมในครั้งนี้
 

รูปกิจกรรมประชุมคณะกรรมการปฎิบัติงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 2/2562


โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
Copyright © 2016 Rajamangala University of Technology Tawan-ok. All rights reserved 
เลขที่ 43 ม. 6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 โทรศัพท์ 0-3835-8137,0-3835-8201 โทรสาร 0-3835-8140 
e-Mail : info@rmutto.ac.th