อัลบัมกิจกรรม : จัดการประชุมคณะกรรมการการปฎิบัติงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจา กพระราชดำริฯ

 
  รายละเอียดข่าว : จัดการประชุมคณะกรรมการการปฎิบัติงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจา กพระราชดำริฯ

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี

จัดการประชุมคณะกรรมการการปฎิบัติงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจา

กพระราชดำริฯ โดยหารือพิจารณากรอบแผนแม่บท การสรุปรายงานความก้าวหน้า

การดำเนินโครงการ 2562 และพิจารณาการคัดสรรข้อเสนอโครงการ

ประจำปีงบประมาณ 2563

ในการนี้ ผศ.ดร.สุภาภรณ์ เอี่ยมเข่ง

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เป็นประธานในการประชุม

ณ ห้องรัศมีธารา ขั้น7 อาคารสำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จ.ชลบุรี

 

รูปกิจกรรมจัดการประชุมคณะกรรมการการปฎิบัติงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจา กพระราชดำริฯ


โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
Copyright © 2016 Rajamangala University of Technology Tawan-ok. All rights reserved 
เลขที่ 43 ม. 6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 โทรศัพท์ 0-3835-8137,0-3835-8201 โทรสาร 0-3835-8140 
e-Mail : info@rmutto.ac.th