อัลบัมกิจกรรม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเข้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

 
  รายละเอียดข่าว : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเข้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
เมื่อวันที่  8  มกราคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  โดยสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เข้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  ทั้งนี้ได้รับเสด็จเดโชชัย 5  ทรงเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยม และทรงทอดพระเนตรติดตามโครงการพระราชดำริ  ณ  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองแดง จ.จันทบุรี
 
ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์เดช นนท์แสงโรจน์ รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทอดศักดิ์ ปุระมงคล
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุสาหกรรมการเกษตร และรศ.ดร.ปราโมทย์  พรสุริยา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเข้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี   พร้อมด้วยคณาจารย์และนายสุพจน์  แวงภูลา หัวหน้างานสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้จัดแสดงนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองแดง จ.จันทบุรี
 

 

 

รูปกิจกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเข้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า


โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
Copyright © 2016 Rajamangala University of Technology Tawan-ok. All rights reserved 
เลขที่ 43 ม. 6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 โทรศัพท์ 0-3835-8137,0-3835-8201 โทรสาร 0-3835-8140 
e-Mail : info@rmutto.ac.th