อัลบัมกิจกรรม : สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดประชุมคณะกรรมการปฎิบัติงาน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

 
  รายละเอียดข่าว : สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดประชุมคณะกรรมการปฎิบัติงาน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562  สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดการประชุมคณะกรรมการปฎิบัติงาน โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 3/2562  ณ ห้องประชุมปิ่นวารี  ชั้น 7  อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี

 

ในการนี้ มีนายศิริชัย สมแสน รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการประชุม โดยวัตถุประสงค์หลักเพื่อหารือการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 10 ทรัพยากรไทย: ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ระหว่างวันที่ 29 พฤศิกายน - 5 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

ซึ่งในครั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานได้เป็นแม่งานในการจัดนิทรรศการเครือข่าย 9 ราชมงคล ให้แ่ก่ 1.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก   4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์    6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ให้มีภาพลักษณ์ของ 9 ราชมงคลเพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ร่วมสนองพระราชดำริเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวพร้อมกันนี้ 

 

 

 

 

รูปกิจกรรมสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดประชุมคณะกรรมการปฎิบัติงาน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562


โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
Copyright © 2016 Rajamangala University of Technology Tawan-ok. All rights reserved 
เลขที่ 43 ม. 6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 โทรศัพท์ 0-3835-8137,0-3835-8201 โทรสาร 0-3835-8140 
e-Mail : info@rmutto.ac.th