อัลบัมกิจกรรม : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมต้นชองระอาไม้พื้นถิ่นจันทบุรี

 
  รายละเอียดข่าว : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมต้นชองระอาไม้พื้นถิ่นจันทบุรี

วันที่ 18 สิงหาคม 2562 คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี จัด #โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมต้นชองระอาไม้พื้นถิ่นจันทบุรี เพื่อเข้าร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และเพื่อส่งเสริมสนับสนุน ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์นันทวัน ใจกล้า และอาจารย์อาจิณ สว่างชีพ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์จากต้นชองระอาและสมุนไพรพื้นบ้าน และเรียนรู้วิธีการขยายพันธุ์ต้นชองระอา ณ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

 

รูปกิจกรรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมต้นชองระอาไม้พื้นถิ่นจันทบุรี


โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
Copyright © 2016 Rajamangala University of Technology Tawan-ok. All rights reserved 
เลขที่ 43 ม. 6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 โทรศัพท์ 0-3835-8137,0-3835-8201 โทรสาร 0-3835-8140 
e-Mail : info@rmutto.ac.th